Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Krzecku

STOPNIOWE LUZOWANIE OBOSTRZEŃ

Utworzono dnia 06.04.2021

Odwiedziny

1. Zakazuje się wjazdu odwiedzających samochodem na teren DPS-u. Parkowanie samochodów odbywa się na parkingach istniejących poza terenem domu.

2. Przed wejściem do domu wyznaczony pracownik za zgodą odwiedzającego dokonuje pomiaru temperatury ciała osoby odwiedzającej za pomocą termometru bezdotykowego. Odmowa poddania się badaniu temperatury może być podstawą decyzji dyrektora o odmowie przeprowadzenia odwiedzin.

3. Wykrycie temperatury podwyższonej, powyżej 36,8° C, jest podstawą odmowy przeprowadzenia odwiedzin.

4. Każdy odwiedzający przed spotkaniem z mieszkańcem domu jest zobowiązany do zapoznania się z procedurą stosowaną podczas odwiedzin.

5. Zakazuje się wstępu na teren DPS-u osobom, u których występują objawy choroby zakaźnej lub miały kontakt z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub objętą kwarantanną w okresie ostatnich 14 dni. Potwierdzenie spełnienia wskazanych warunków następuje w drodze oświadczenia odwiedzającego.

6. Podczas odwiedzin zarówno odwiedzający, jak i mieszkaniec domu zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego, w szczególności zachowania odstępu 2 m, używania maseczek ochronnych zakrywających nos i usta oraz jednorazowych rękawiczek.

7. Odwiedziny są odnotowywane w ewidencji odwiedzających DPS.

Zdjęcie pałacu

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Imieniny